JUX.EE

Teid ühendav SILD

Juba koolis on meile selgeks tehtud et 1+1 = 2.

esimene arv + teine arv = vastus

Tabelarvutustarkvaras ja ka mitmes muudes tarkvarades, me peame alati tõstatama küsimuse vastupidselt

MIDA ME SOOVIME LEIDA?

Seega me peame alati tehted või valemid koostama nii, et vastus = esimene arv + teine arv)

001a

Ehk ilma ühtegi valemit teadmata tuleks meil valemireale kirjutada =(1+1)

Vastus = (1+1) ning peale valemi kinnitamist tuleb alati õige vastus ehk 2

MATEMAATILISED MÄRGID

+ pluss (liitmine)
- miinus (lahutamine)
* korrutamine
/ jagamine
= võrdub (vastus)
: kuni
; ja

Valemite koostamine algab alati = märgiga - me soovime leida vastust?
Ning kuidas vastus saada, selleks tuleb sulgude vahele kirjutada ülessanne (1+1)

Vaata edasi:
002 Tabelid, veerud ja read

excel

 

KONTAKT

juxee200
53 933 339
EESTI@JUX.EE

KAUBAMÄRGID

juxee200
juxnet200
juxcom200
juxfoto200
nif200