JUX MTÜ

Print Friendly, PDF & Email

KAS TÖÖANDJA VÕIB TEADA TÖÖTAJA SÜNNIPÄEVA?

Andmkaitse spetsilist ütleb lühidalt "ei või"

Tööandja ei pea teadma töötaja sünniaega, kui seda ei ole töökohustustes täitmiseks vajalik!


Andmekaitse ekspert-spetsialist vastab täpsemalt:

Üldjuhul ei pea tööandja teadma töötaja sünniaega ... AGA ...

... kui töötaja on sõlminud tööandjaga töölepingu ja töölepingu sõlmimise hetkel tutvustanud ka "motivatsiooni paketti", mis on seotud sünnipäevade puhul kingituste ja rahalise preemia jagamisega, siis sellisel juhul on tööandjal alus olemas "töötaja õigustatud huvi", ning ta võib teada töötaja sünnipäeva.

Kui motivatsiooni pakett on töötajale avalikult kättesaadav, ei pea tööandja saama töötajalt täiendavat nõoslekut, sest ta on saanud selle "töölepinguna".

Kui sünnipäeva kingitus on rahaline või preemia ja kingitus kokku suurem kui 5% igakuisest keskmisest töötasust, on õigus tööandjal teavitada ka siseringis teisi töötajaid, partnereid töötaja sünniajast (näiteks sisestend, sise-tv), isegi kui need on kättesaadavad väliskülastajatele, kes satuvad tööandja territoorimile.

Sellisel juhul ei pea tööandja küsima ka töötajalat sünnipäeva (juubeli) avaldamiseks täiendavat nõusolekut.

Kui töötaja saab kingituse allkirja alusel - siis ka seda saab lugeda "nõusolekuks" oma sünnipäeva avaldamise kohta.

Kui töötaja ei ole kingitust välja võtnud või on sellest keeldunud - siis ei tohi tööandja 1 aasta jooksul teha töötajale täiendavat kingitust.

Alati on õigus töötajal oma sünnipäeva avaldamisest loobuda, mis tuleb kanda tööandja andmekaitse registrisse (mille pidamine on igas ettevõttes kohustuslik), sellisel juhul ei tohi tööandja pakkuda töötajale ka kingitusi ega rahalisi preemiaid.

Print Friendly, PDF & Email