aimar jukkum

Selline sõna nagu JUX on tulnud juba 1993 aastal selle asutaja nimest JUKKUM. Juba 1993 aastal koolis oli Aimar Jukkumil voodi all isiklik trükimasin ning kapisahtlis fotoaparaat. Tollel ajal Saaremaal elades palusid mitmed arvutiomanikud Aimarit enda koju või firmasse arvutit remontima.

Juriidiliselt alustas Aimar Jukkum ettevõtlusega 1995 aasta mais, peale kooli. Siis võttis ta ennast füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE Aimar Jukkum) ja hakkas kasutama kaubamärki JUX. Aimar Jukkum oli FIE aastani 2005, siis aastatel 2007 - 2009 taastati uuesti FIE staatus

2010 aastast osustati juriidilist vormi muuta, alguse sai JUX MTÜ - mille peamiseks eesmärgiks oli arendada välja uusi põnevaid teenuseid ja projekte. Kõik FIE Aimar Jukkumi teenused ja oskused kanti uude organisatsiooni üle. Tegu oli sotsiaalse organisatsiooniga, kus oma rahad teeniti äriteenuste: arvutiabi, koolitused, internetilahendused, logistika ja viimati isegi raamatupidamine. Organisatsioon töötas aastani 2017, kuid selle eestvedaja Aimar Jukkum läks eluga edasi ning täna on jäänud JUX MTÜ küll juriidiliselt alles, kuid pingile istuma ja paremaid aegu ootama.

2011 aastal sai valimis JUX MTÜ-l mitmed kodulehed just bussifirmadele, ning otsustati asutada kodulehte REISIBUSSID. Algul oli idee reklaamida just neid busse, milledele JUX oli kodulehed valmistanud, kuid soovijate arv hakkas ootamatult kasvama - ning asi jõudis niikaugele et 2012 aastal asutati täiesti iseseisev organisatsioon EESTI REISIBUSSID, mis võttis busside andmete esitlemise ja logistika teenuse üle, mille tõttu oli JUX MTÜl lihtsam. 2017 aastal tehti veel suurem otsus, pingile istuma jäänud ettevõtte JUX MTÜ teenused koliti sammuti Eesti Reisibussid MTÜ-le üle.

Meie peamine eesmärk on täita oma unistusi ja arendada välja avalikke teenuseid, pakkuda heategevust ja olla vajalik teistele – mitte kasulik endale!

Koduleht JUX on nüüd Aimar Jukkumi isiklik koduleht, kus ta reklaamib oma juhitavaid organisatsioone JUX MTÜ ja EESTI REISIBUSSID MTÜ.

JUX - TEID ÜHENDAV SILD
KOGEMUSED AASTAST 1993

Kontakt

JUX MTÜ
+372 53 933 339
eesti@jux.ee