JUX.EE

Teid ühendav SILD

Print Friendly, PDF & Email

nif kassa

NOORTE IDEEDE FONDI KASSA

Maailmas ja Eestis on väga palju heategevusprojekte ja organisatsioone. Sageli me aga ei tea kust see raha sinna tuleb ja kuhu see raha läheb. Kui lugeda mõningate organisatsioonide majandusaruandeid, siis selgub et lõviosa annetustest läheb „halduskuludeks“ või „kõrvalkuludeks“ ja sihipärasele objektile jääb rahapajast alla poole järgi.
JUX MTÜ ja EESTI REISIBUSSID MTÜ on otsustanud oma N.I.F. summad nii laekumised, otsused, väljamaksed kõik avalikustada.
Fondi laekunud summad lukustatakse 100% ainult eesmärgi täitmiseks ja me ei kasuta mitte ühtegi kulurida „halduskuludeks“ või muudeks kuludeks, sest selleks on teised ressursid.
NOORTE IDEEDE FONDI asutajad on otsustanud nii, et juriidiliselt korraldab organisatsiooni tegevust JUX MTÜ, kuid rahasid hoitakse füüsiliselt EESTI REISIBUSSID MTÜ erikontol, mis ongi avatud spetsiaalselt NIF tegevuseks.

LAEKUMISED OKTOOBER 2018

NR KUUPÄEV MAKSJA NIMI SELGITUS TULU / KULU JÄÄK
1 17.10.2018 Hille Hanso Annetus (100 USD) 85,40 € 85,40 €
 2  17.10.2018 Aimar Jukkum Annetus 319 2,00 € 87,40 €
           
           
           
           
           
           
           

 nif300

Print Friendly, PDF & Email