Print Friendly, PDF & Email

2019 aastal on laekunud N.I.F. (Noorte Ideede Fondi) 0 avaldust rahastamiseks.

Seega me pole teinud käesoleval aastal mitte ühtegi väljamakset.

mbl nif

Print Friendly, PDF & Email