JUX

Print Friendly, PDF & Email

jukkum

AIMAR JUKKUM on Tartumaal sündinud ja Saaremaal üles kasvanud, kes alustas juba JUX kaubamärgi all tegutsemist 1993 aastast. Täna on see kaubamärk saanud juriidilise nime JUX MTÜ.

Kuna tegevused hõlmasid mitmeid erinevaid valdkondi siis tekkis igale tegevusele eraldi kaubamärk, mis on aastate jooksul tulnud ja läinud. Täna üritame ajalooliselt need kaubamärgid taas elustada, sest on mitmeid kliente kes teavad meid ühe nimega ja samas teised kes hoopis teise nimega.

Voodi all olevast trükimasinast sai hiljem arvuti, kus oli kaks 512 kilobaidist kõvaketast ja nii tõttaski Jukkum JUXCOM kaubamärgi all erinevatele eraisikutele ja ettevõtetele appi arvuteid parandama!

Hiljem sai lauasahtlisse soetatud ka fotoaparaat Smena 8M ning teenus JUXFOTO sai paljudele tuntuks.

Juriidiliselt alustas Aimar Jukkum ettevõtlusega 1995 aasta mais, peale kooli. Siis võttis ta ennast füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE Aimar Jukkum) ja hakkas kasutama kaubamärki JUX. Aimar Jukkum oli FIE aastani 2005, siis aastatel 2007 - 2009 taastati uuesti FIE staatus.

2010 aastast osustati juriidilist vormi muuta, alguse sai JUX MTÜ - mille peamiseks eesmärgiks oli arendada välja uusi põnevaid teenuseid ja projekte. Kõik FIE Aimar Jukkumi teenused ja oskused kanti uude organisatsiooni üle. Tegu oli sotsiaalse organisatsiooniga, kus oma rahad teeniti äriteenuste: arvutiabi, koolitused, internetilahendused, logistika ja viimati isegi raamatupidamine. Organisatsioon töötas aastani 2017, kuid selle eestvedaja Aimar Jukkum läks eluga edasi ning täna on jäänud JUX MTÜ küll juriidiliselt alles, kuid pingile istuma ja paremaid aegu ootama.

2011 aastal sai valimis JUX MTÜ-l mitmed kodulehed just bussifirmadele, ning otsustati asutada kodulehte REISIBUSSID. Algul oli idee reklaamida just neid busse, milledele JUX oli kodulehed valmistanud, kuid soovijate arv hakkas ootamatult kasvama - ning asi jõudis niikaugele et 2012 aastal asutati täiesti iseseisev organisatsioon EESTI REISIBUSSID, mis võttis busside andmete esitlemise ja logistika teenuse üle, mille tõttu oli JUX MTÜl lihtsam. 2017 aastal tehti veel suurem otsus, pingile istuma jäänud ettevõtte JUX MTÜ teenused koliti sammuti Eesti Reisibussid MTÜ-le üle.

Meie peamine eesmärk on täita oma unistusi ja arendada välja avalikke teenuseid, pakkuda heategevust ja olla vajalik teistele – mitte kasulik endale!

Koduleht JUX on nüüd Aimar Jukkumi isiklik koduleht, kus ta reklaamib oma juhitavaid organisatsioone JUX MTÜ ja EESTI REISIBUSSID MTÜ.

mbl juxmbl eestireisibussid

Print Friendly, PDF & Email
mbl juxnet
mbl juxfoto
mbl juxcom
mbl nif
mbl eestireisibussid

MÄRKSÕNAD