JUX

Print Friendly, PDF & Email

andmekaitse

ESMANE KOHTUMINE
OSAPOOLED: ETTEVÕTTE JUHTKOND JA EKSPERDI TASANDIL ANDMEKAITSESPETIALIST

VAATA TAGASI - ANDMEKAITSE TEENUS

Jux MTÜ poolt pakutav eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist saab koostöölepingu korral olema teie ettevõttes isik, kes peab kõige rohkem teadma ja väga hästi kursis olema teie tegevusega, plaanidega ja saladustega et märgata ohtusid ja neid ettenägelikult kaitsta.

Suurim ohuks on alati teadmatus ja lühinägelikkus. Mida vähem andmekaitsespetsialist teie ettevõtte tegevustest teab, seda suurem on tõenäolisus et midagi võib valesti minna. Informatsiooni puudulikus võib vääriti mõistmise andmekaitsepetsialisti poolt tehtava puuduliku tulemuse.

Üldjuhul kestab esimene kohtumine 1 - 3 tundi, sõltuvalt ettevõtte tegevusest, tegevusalast, spetsiifikast ja mahukusest.

Esmase kohtumise peamine eesmärk on nagu psühholoogi juures käimine, kus ettevõtte juhtkond räägib kõike oma ettevõttest mida oskab. Ka seda mida arvab et hakkab tulevikus tegema või kuidas tegema.

Loomulikult tekib olukord, kus ettevõtte juht „konkurentsi“ kaitsmise eesmärgil võibolla ei räägi kõike mida vaja ei ole – aga siiski tuleks võtta andmekaitsespetsialisti kui pihiisa, kes oma ameti juures jätab kogu saadud informatsiooni saladuseks ka siis kui juhuslikult koostööleping peaks katkema või ei saagi sõlmitud!

Andmekaitsespetsialist on ettevõtte juhtkonna nõustav isik, kes ei anna nõu ärilise tegevuse kohta vaid teeb kõik selleks et kaitstud oleks ettevõtte personal, partnerid, kliendid ja nende isikuandmed.

Palgates eksperdi tasandil andmekaitsespetsialisti JUX MTÜ või EESTI REISIBUSSID MTÜ kaudu, siis tuleb arvedada et meie poolt pakutav ja tehtav teenus sisaldab käibemaksu.

KOOSOLEKU EESMÄRK:

Esmase koosoleku peamine eesmärk on andmekaitsespetsialistil ettevõtte juhtkonnalt saada üldinfot ettevõtluse suundade ja ettevõtte mahukuse kohta.
Esmasel koosolekul tutvustab andmekaitsespetsialist enda isikut ja lühidalt oma tegevuse põhimõtteid.
Esmasel koosolekul lepitakse kokku isikute informatsiooni tasemed (kes, mida ja kui palju tööasjadest ja andmetest tohib teada)
Et teenusega alustada tuleks esmasel koosolekul sõlmida andmekaitse teenusleping andmekaitsespetsialisti ja vastutava andmetöötleja ehk ettevõtte vahel.

HIND:
Esmase kohtumise tasu on (kuni 3 tundi) 48 EUR + kohaletulekutasu.
Iga täiendav tund maksab 15 EUR

VAATA EDASI TEINE KOHTUMINE

Print Friendly, PDF & Email