JUX

Print Friendly, PDF & Email

Esimese ja teise koosoleku vahe ei tohi olla vähem kui 7 kalendripäeva ja soovitavalt võiks see toimuda 30 päeva jooksul. See on aeg, millal andmekaitse ekspert – spetsialist koostab enda jaoks privaatsusportokolli ja tegevuskava ning valmistab ette teise kohtumise.

Teise koosoleku alguseks on ettevõtte juhtkond Eesti Äriregistris ära märkinud oma ettevõtte andmekaitsespetsialisti.

andmekaitse

TEINE KOOSOLEK
ETTEVÕTTE LAIENDATUD JUHTKOND, SPETSIALISTID
ANDMEKAITSE EKSPERT-SPETSIALIST

Teine koosviibimine peaks olema konverentsi stiilis, kus koosolekut viib läbi juba peamiselt andmekaitse – ekspert spetsialist „AJURÜNNAKU“ stiilis.

Peamine eesmärk on juhtkonna ja otseselt andmeid juhtivate spetsialistide tegevuse spetsiifilisema informatsiooni hankimine.

PERSONAL – Kuidas personalijuht käitub uute töötajate andmetega? Kuidas personali valitakse? Kuidas andmeid säilitatakse? Kas isikutele on andmed tema enda kohta kergesti kättesaadavad?

KLIENDITEENINDUS – Kuidas saadakse ja millisel eesmärgil kogutakse klientide andmeid? Kas kõik küsimused on ikka piisavalt põhjendatud ja eesmärgistatud? Kaua andmeid hoitakse? Millal neid muudetakse või kuidas kustutatakse?

VOLITAMINE – Kas andmete kogumise volitamine kolmandale isikule on kooskõlastatud GDPR määrustikuga, kas nõusolekud ja õigused on piisavad?

Piltlikult puutuvad kokku mitmed isikud andmetega ning kõik see tuleb kaardistada – kirja panna, mis ongi andmekaitse spetsialist töö, samas tuleks uus reeglistik luua nii, et see ei segaks ettevõtte tegevust ja ei oleks andmete liikumine ohtlik.

Teine koosolek võib kesta 3 – 5 tundi, sõltub taas ettevõtte spetsiifikast ja spetsialistide hulgast.

Teise koosoleku tasu on 60 EUR (s.h. kuni 5 tundi) + transpordi kulu
Iga täiendav tund 15 EUR.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

andmekaitse

ESMANE KOHTUMINE
OSAPOOLED: ETTEVÕTTE JUHTKOND JA EKSPERDI TASANDIL ANDMEKAITSESPETIALIST

VAATA TAGASI - ANDMEKAITSE TEENUS

Jux MTÜ poolt pakutav eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist saab koostöölepingu korral olema teie ettevõttes isik, kes peab kõige rohkem teadma ja väga hästi kursis olema teie tegevusega, plaanidega ja saladustega et märgata ohtusid ja neid ettenägelikult kaitsta.

Suurim ohuks on alati teadmatus ja lühinägelikkus. Mida vähem andmekaitsespetsialist teie ettevõtte tegevustest teab, seda suurem on tõenäolisus et midagi võib valesti minna. Informatsiooni puudulikus võib vääriti mõistmise andmekaitsepetsialisti poolt tehtava puuduliku tulemuse.

Üldjuhul kestab esimene kohtumine 1 - 3 tundi, sõltuvalt ettevõtte tegevusest, tegevusalast, spetsiifikast ja mahukusest.

Esmase kohtumise peamine eesmärk on nagu psühholoogi juures käimine, kus ettevõtte juhtkond räägib kõike oma ettevõttest mida oskab. Ka seda mida arvab et hakkab tulevikus tegema või kuidas tegema.

Loomulikult tekib olukord, kus ettevõtte juht „konkurentsi“ kaitsmise eesmärgil võibolla ei räägi kõike mida vaja ei ole – aga siiski tuleks võtta andmekaitsespetsialisti kui pihiisa, kes oma ameti juures jätab kogu saadud informatsiooni saladuseks ka siis kui juhuslikult koostööleping peaks katkema või ei saagi sõlmitud!

Andmekaitsespetsialist on ettevõtte juhtkonna nõustav isik, kes ei anna nõu ärilise tegevuse kohta vaid teeb kõik selleks et kaitstud oleks ettevõtte personal, partnerid, kliendid ja nende isikuandmed.

Palgates eksperdi tasandil andmekaitsespetsialisti JUX MTÜ või EESTI REISIBUSSID MTÜ kaudu, siis tuleb arvedada et meie poolt pakutav ja tehtav teenus sisaldab käibemaksu.

KOOSOLEKU EESMÄRK:

Esmase koosoleku peamine eesmärk on andmekaitsespetsialistil ettevõtte juhtkonnalt saada üldinfot ettevõtluse suundade ja ettevõtte mahukuse kohta.
Esmasel koosolekul tutvustab andmekaitsespetsialist enda isikut ja lühidalt oma tegevuse põhimõtteid.
Esmasel koosolekul lepitakse kokku isikute informatsiooni tasemed (kes, mida ja kui palju tööasjadest ja andmetest tohib teada)
Et teenusega alustada tuleks esmasel koosolekul sõlmida andmekaitse teenusleping andmekaitsespetsialisti ja vastutava andmetöötleja ehk ettevõtte vahel.

HIND:
Esmase kohtumise tasu on (kuni 3 tundi) 48 EUR + kohaletulekutasu.
Iga täiendav tund maksab 15 EUR

VAATA EDASI TEINE KOHTUMINE

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
andmekaitse
JUX MTÜ pakub oma klientdele eksperdi tasandli andmekaitsespetsialisti teenust (DPO). Meie andmekaitsespetsialist Aimar Jukkum on saanud vastava väljaõppe ja tunnistuse pakkuda teenust andmekaitsespetsialistina.
 
Andmekaitsespetsialist on ettevõtte juriidiline konsultant, koolitaja ja kõik muu mis puudutab ettevõtte, tema personali, klientide ja partnerite isikuandmeturvet.
Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialistiga saab koostöölepingu sõlmida sõlmides isiklikult töölepingu või sõlmida teenuslepingu järgmiste ettevõtetee kaudu:
Jux MTÜ
Eesti Reisibussid MTÜ
Rapeko OÜ
Mediserv OÜ
 
KUIDAS ALUSTADA?
1. ESMANE KOHTUMINE - ETTEVÕTTE JUHTKONNAGA
2. TEINE KOHTUMINE - ETTEVÕTTE SPETSIALISTIDEGA
3. ESMANE DOKUMENTATSIOON, KOOLITUS
4. LAIENDATUD KOOLITUS
5. PERSONAALNE JUHENDAMINE
6. JÄRELTEGEVUS
7. KONTROLLIMINE
Print Friendly, PDF & Email