JUX

Print Friendly, PDF & Email

nif kassa

NOORTE IDEEDE FOND
KASSA 2020

Noorte Ideede Fondi kassa taastati 2018 oktoobris.
2019 aastal tegime ühe 100 EUROSE annetusmakse – mis oli tehtud väljaspool meie projekti tavapärast korda – ühekordselt erakorraliselt.

2020 aastal panevad oma kogukäibest kaks organisatsiooni JUX MTÜ ja EESTI REISIBUSSID MTÜ kõrvale 2%, mis liigub sihtotstarbeliselt N.I.F. kassasse. Käesoelval aastal lõpetas sissemaksed eraisik Aimar Jukkum (juhatuse liige).

Oktoobri kuus - kui me nägime esimest HINGESOOJUS telesaadet, otsustasime et hakkame iga saate jaoks kandma heategevuslikul eesmärgil 50 EUR. Ühe makse me jõudsime ka ära teha, kuid siis tuli avalik teade et Hingesoojus saate tootmine lõpetatakse ja me koheselt peatasime ka sissemaksed!

Tänaseks pole meile ühtegi rahataotlust laekunud, seega kogu jääk - mis on täpselt 700 EUR, kantakse üle järgmisse majandusaastasse 2021!

Aasta alguse kassajääk oli: 482,43 EUR

2020 kassa jaak

INTERAKTIINE ARVESTUS

31.12.2020 seisuga on kassa jääk 700 EUR

VAATA NIF KASSA 2019

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

nif kassa

NOORTE IDEEDE FOND
KASSA 2021

Noorte Ideede Fondi kassa taastati 2018 oktoobris.
2019 aastal tegime ühe 100 EUROSE annetusmakse – mis oli tehtud väljaspool meie projekti tavapärast korda – ühekordselt erakorraliselt.
2020 aastal jõudsime teha ühe 50 EUROSE makse annetuseks telesaatele Hingesoojus. Maksed peatasime kuuldusega - et saade likvideeritakse!

2021 aastal panevad oma kogukäibest kaks organisatsiooni JUX MTÜ ja EESTI REISIBUSSID MTÜ kõrvale 3%, mis liigub sihtotstarbeliselt N.I.F. kassasse. Varasemalt pandi 2% - kuid sellel aastal otsustasime panust suurendada!

Tänaseks pole meile ühtegi rahataotlust laekunud, seega kogu jääk - mis on täpselt 700 EUR, kantakse üle järgmisse majandusaastasse 2021!

01.01.2021 seisuga on kassa jääk 699,44 EUR

INTERAKTIINE ARVESTUS

VAATA NIF KASSA 2019 ja NIF KASSA 2020

 mbl nif

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

2021 RAHASTAMINE
Fondist tehti väljamakse Intan Pragi projekti "Jalgsi Ümber Eesti" toetuseks 426 EUR. Raha eest osteti televiisor Philips 55". Fondi tagastati 71 EUR (käibemaks), mis laekus järgmisel kalendrikuul käibemaksu tagastusena. Teleri loosis Intan Pragi otsesaates välja oma majutajate vahel, kelleks osutus Evelin (Võrust). Kokku läks kulu maksma 355 EUR.
Tegu oli ühekordse väljaspool peamist eesmärki teostatud väljamaksega, eriotsuse alusel.

2020 RAHASTAMINE
Noorte Ideede fondi kogutakse regulaarannetajatelt Jux MTÜ ja Eesti Reisibussid MTÜ 2% nende käibest.
Fondi rahaliste vahendite jääk 31.12.2020 seisuga on 661,62 EUR
Erandotsusega otsustati teha annetus telesaatele "Hingesoojus". Eesmärk oli annetada iga saate eest eraldi 50 EUR. Peale esimese saate vaatamist me teostasime ka väljamakse. Hiljem selgus, et selline saateformaat kaob ja me ei jõudndki järgnevaid annetusi teostada!

2019 RAHASTAMINE
Noorte Ideede Fond kogus regulaarannetajatelt Jux MTÜ, Eesti Reisibussid MTÜ ja Aimar Jukkum kokku 497 EUR.
Erandotsusena tehti väljamakse 100 EUR Saaremaal loomade varjupaika pidavale MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu.
Fondi rahaliste vahendite jääk 31.12.2019 oli 482,43 EUR

2018 RAHASTAMINE
Noorte Ideede Fondi rahastuse jääk 31.12.2018 oli 85,40 EUR.
2018 aastal väljamakseid ei teostatud!


Viimati uuendatud: 03.04.2021

mbl nif

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

ANNETAMINE NOORTE IDEEDE FONDI

Kuidas N.I.F. annetada?

Me ei võta vastu ühtegi annetust anonüümselt. Kui te soovite annetada, siis parim võimalus on seda teha meile eraldatud arveldusarvele mis asub Eesti Reisibussid MTÜ-s.

Annetaja peab arvestama olukorraga, et teie "annetus" ja "annetaja nimi" läheb avalikult meie kodulehele ülesse! Seda esiteks sellepärast et kõik oleks "läbipaistev" ja keegi ei saaks süüdistada, et näe - annetasin ja ei teagi kuhu raha kadus! Meil on olemas selleks lehekülg NIF KASSA, kus on kõik TULUD ja KULUD kirjas!

Annetuse arveldusarve:
EESTI REISIBUSSID MTÜ
EE937700771001482493

Paneme teile ka näidise kuidas tegi annetaja Aimar Jukkum makse oma LHV pangas:

nif 001 annetus

Enne makse kinnitamist sai ta veel oma andmeid kontrollida:

nif 002 annetus

nif200

Print Friendly, PDF & Email