JUX

Print Friendly, PDF & Email

dpo ekspert

JUX ja EESTI REISIBUSSID pakuvad ühiselt oma kleintidele DPO EKSPERT teenust. Tegu on 28.05.2018 üle euroopa jõustunud andmekaitsemääruse rakendamisega isikuandmete kaitse eesmärgil. Lühidalt tuntud kui GDPR.

Meie poolt pakutav ekspert tasandil andmekaitsespetsialist (DPO) on läbinud TalTec koolituse ning teab ja tunneb:
* organisatsiooni toimimiseks vajalikku EL ja siseriiklikku andmekaitseõigust
* riigi- ja haldusala infoturbe põhimõtteid ja vastavaid õigusakte
* asjakohaseid tehnoloogiaid ja arenguid KTI ja infoturbe valdkonnas
* andmeanalüütikat
* riskianalüüsi ja riskijuhtimise raamistikke ning meetodeid
* andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise raamistikke ning meetodeid.

Ekspert andmekaitsespetsialist ehk (EKSPERT DPO) OSKAB:
* kaasata teemasse organisatsiooni juhtkonda ja töötajaid
* selgitada organisatsioonile andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust
* koostada ja ellu viia organisatsiooni andmekaitsealast strateegiat
* koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut
* tutvustada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmete töötlemisega seotud rikkumisi

Teenuse hind on 300 EUR + km/aastas

juxee200

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

JUKKUM.NET

Jukkumi kaubamärgi all me pakume kliendile integreeritud raamatupidamist. See on selline imelik teenus, kus me teeme raamatupidamist reaalajas kliendiga kahepeale. Ühesõnaga kliendi käes on tulu ja kulu dokumendid ning vastavalt kliendi võimekusele siis teeme lihtsalt täiendavaid toiminguid. Kui klient ei soovi ostuarveid ise sisestada - teeme seda meie, kui aga soovib - teeb ta seda ise. Sama on müügi arvega, kui ta viitsib ise müügiarvet koostada - aga palun, kui ei siis koostame meie. Raamatupidamine on interaktiivne ja seda saab teha igal ajal, igas kohas ning saavad teha need kes suudavad.


Näiteks:
Firmas on müügimees, kes teeb pakkumisi ja arveid. Samas on firmas ka sektertär kes sisestab ostuarveid, kui miskit on valesti - vaatame juba üle ja teeme korda, meie näiteks teeme lisaks palkasid, deklaratsioone ja kõike muud mis on kaudselt raamatupidamisega seoses. Ja nõustame loomulikult.

Veel kergem variant on see, et firma juht teeb oma kaasaga sisuliselt kõike, suudab ostuarveid sisestada, müügiarveid luua, deklaratsioone teha - kuid meie teenust vajab ta siis kui näiteks neid pole arvuti juures - helistavad "Hei Jukkum, ole hea tee sellele firmale selle summaga arve ära!" - milles küsimus - teeme!


Erinevalt teistest raamatupidajatest ei hoia me kogu pakki kiivalt enda käes - vaid kõike saab reaalajas klient kontrollida ja vajadusel ka ise sekkuda või siis ise teha ja vajadusel meie sekkume!

Print Friendly, PDF & Email
mbl juxnet
mbl juxfoto
mbl juxcom
mbl nif
mbl eestireisibussid

MÄRKSÕNAD