JUX.EE

Teid ühendav SILD

dpo ekspert

JUX ja EESTI REISIBUSSID pakuvad ühiselt oma kleintidele DPO EKSPERT teenust. Tegu on 28.05.2018 üle euroopa jõustunud andmekaitsemääruse rakendamisega isikuandmete kaitse eesmärgil. Lühidalt tuntud kui GDPR.

Meie poolt pakutav ekspert tasandil andmekaitsespetsialist (DPO) on läbinud TalTec koolituse ning teab ja tunneb:
* organisatsiooni toimimiseks vajalikku EL ja siseriiklikku andmekaitseõigust
* riigi- ja haldusala infoturbe põhimõtteid ja vastavaid õigusakte
* asjakohaseid tehnoloogiaid ja arenguid KTI ja infoturbe valdkonnas
* andmeanalüütikat
* riskianalüüsi ja riskijuhtimise raamistikke ning meetodeid
* andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise raamistikke ning meetodeid.

Ekspert andmekaitsespetsialist ehk (EKSPERT DPO) OSKAB:
* kaasata teemasse organisatsiooni juhtkonda ja töötajaid
* selgitada organisatsioonile andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust
* koostada ja ellu viia organisatsiooni andmekaitsealast strateegiat
* koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut
* tutvustada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmete töötlemisega seotud rikkumisi

juxee200

KONTAKT

juxee200
53 933 339
EESTI@JUX.EE

KAUBAMÄRGID

juxee200
juxnet200
juxcom200
juxfoto200
nif200